<<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում>> գրքի հրատարակումը և համաժողով – 2011թ., նոյեմբերի 8

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը Ֆրիդրիխ Էբբերտ Հիմնադրամի աջակցությամբ հրատարակել է <<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում>> ուսումնասիրությունը, որը ներառում է երեք նորարարական գաղափարներ առողջապահության, բնակարանային ապահովման և զբաղվածության ոլորտների համար: Այս ուսումնասիրության նպատակն է ներկայացնել այլընտրանքային տեսլականներ երկրում սոցիալական արդարություն հաստատելու համար`զարգացնելով առավել հնարավոր և ֆինանսապես կայուն քաղաքական լուծումներ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *