<<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում>> քաղաքական ուսումնասիրությունների հրատարակումը

<<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում>> ձեռնարկը, որը պատկանում է Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամի քաղաքական ուսումնասիրությունների շարքին, կհրատարակվի նոյեմբերի 8-ին կայանալիք համաժողովից մի քանի շաբաթ առաջ և կներկայացնի այդ ոլորտի բացահայտումները: Այս հրատարակության մեջ ներառվելու են երեք քաղաքական փաստաթղթեր` ՀՀ առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը, Հայաստանում բնակարանային տրամադրումը և ՀՀ աշխատանքային քաղաքականության մշակման ռազմավարությունը: Համաժողովից հետո այս ձեռնարկի ամբողջական տարբերակը կարող է հասանելի լինել առցանց:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *