<<Հասարակական գործողություններից դեպի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ. բնապահպանական քաղաքականության երկխոսություն>> 2-րդ կլոր սեղան քննարկման լուսանկարները, 2012թ., հոկտեմբեր 31, Երևան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *