<<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում II>> գրքի շնորհանդեսի լուսանկարները, 2012թ.,սեպտեմբեր 26, Երևան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *